GÜNDEM

Kırım Sürgününün 71. Yılında İstanbul’da uluslararası sempozyum ve anma programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Dünya Kırım Türkleri Derneği’nin birlikte düzenleyeceği “Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi” ile “18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü Anma Programı”na yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda davetli katılacak. 

Sempozyumda 50’ye yakın akademisyen tebliğ sunacak. Dernek Genel Başkanı ve Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Kamil Berse tarafından verilen bilgiye göre; iki gün sürecek sempozyumun bitiminde ise 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünüyle ilgili anma programı gerçekleştirilecek. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gibi özel davetlilerin de katılması bekleniyor. Sempozyum 15 Mayıs 2015 Cuma Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde başlayacak ve ikinci gününde yani 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde devam edecek. Daha sonra saat 19.00’da ise Haliç Kongre Merkezi’nde “18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü Anma Programı” gerçekleştirilecek.

SEMPOZYUMDAN BAZI BAŞLIKLAR

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu “Kırım’daki Türk Varlığının Tarihi Gelişimi”, Yrd. Doç. Dr. Fatih Öztürk “Kırım Referandumu ve Uluslararası Hukuk”, Prof. Dr. Halil Bal “ Kırım 1944 sürgün kararı ve uygulaması”, Timuçin Mercanoğlu “Rusya’nın Kırım’ı İlhakı ve Entegrasyon Süreci”, Doç. Dr. Eldar Seydametov “İsmail Bey Gaspıralı’nın Göçe Yaklaşımı”, Prof.Dr.Ali Arslan “İslam Birliği düşüncesi ve İsmail Bey Gaspıralı, Zera Bekirova “ 18 Mayıs 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü” Doç. Dr. Ranetta Gafarova “Şefika Sultan Gaspıralı: Türk Dünyasının Kadın  Lideri”, Doç. Dr. Alime Yayayeva “İsmail BeyGaspıralı ve Kadın-Kızların Tahsili”, Doç. Dr. Svetlana Kerimova “İsmail Bey Gaspıralı’nın Hikayeciliği”,Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu “İsmail Bey Gaspıralı ve Kadın Hareketine bakışı”,  Selvina Seitmemetova “İsmail Gaspıralı’nın Matbaasında Neşir Olunan  Kuran-i-Kerim ve Dini Kitaplar”, Elmira Abibullayeva “İsmail Gaspıralı Müzesinin Tarihine Dair Yeni Araştırmalar”, Doç. Dr. Lenara Dzhelılova “1926 Türkoloji Kurultayı ve Kırım Tatarlarında Harf İnkılabı”,  Doç. Dr. Ahtem Celilov “Kırım’ın Eski Çeşme ve Sebilleri” gibi  başlıklarda tebliğ sunacaklar.

DEVLETLERARASI  KIRIM, SÜRGÜN VE İSMAİL BEY GASPIRALI KONGRESİ PROGRAM AKIŞI

15 Mayıs 2015 Cuma Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi

09:00-10:45 – AÇILIŞ

Protokol Konuşmaları;Prof.Dr.Mustafa Şentop / Prof.Dr.Celal Erbay / Prof.Dr.Mehmet Maksutoğlu /

1.OTURUM   11:00-12:15 Oturum Bşk: Prof. Dr. Celal ERBAY

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu-Kırım’daki Türk Varlığının Tarihi Gelişimi

Yard. Doç. Dr. Fatih ÖZTÜRK-Kırım Referandumu ve Uluslararası Hukuk

Doç. Dr. Nuri KAVAK-Kırım Tatarları’nda Akıncılık ve Köle Ticareti

Timuçin MERCANOĞLU-Rusya’nın Kırım’ı İlhakı ve Entegrasyon Süreci

Doç. Dr. Sezai BALCI İsmail Bey Gaspıralı Devrinde Kırım Uleması

Soru-Cevap

Öğle Yemeği – 12:15 -14:00

2.OTURUM   14:00-15:30

Oturum Bşk: Prof. Dr. Ersin Nazif GÜRDOĞAN

Prof. Dr. İsmail Kerimov-XIX.yy. Sonu – XX.yy. Asrın Başında Kırım Türkçesi Kitapların Katalogları

Selvina SEİTMEMETOVA- İsmail Gaspıralı’nın Matbaasında Neşir Olunan Kuran-i-Kerim ve Dini Kitaplar

Elmira Abibullayeva-İsmail Gaspıralı Müzesinin Tarihine Dair Yeni Araştırmalar

Doç. Dr.Lenyara CELİLOVA-1926 Türkoloji Kurultayı ve Kırım Tatarlarında Harf İnkılabı

Doç. Dr. Ahtem CELİLOV-Kırım’ın Eski Çeşme ve Sebilleri

Soru-Cevap

Çay-Kahve Arası 15:30-15:45

3.OTURUM 15:45-17:15

Oturum Bşk. : Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Melek FETISLEAM-Romanya Tatarlarında Millî Uyanış Hareketi

Kemal GURULKAN-Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Bir Kırım Tatar Kasabasının (Mecidiye) Oluşumu

Dr. Ahmet KOÇAK-II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Matbuatında Roman Tatar Müslümanları: “Tonguç”  [Tonghidje] Gazetesi

Doç. Dr. Dragan Potocnik-Traces of Islam in Romania

Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel-Diasporada Kültürel Kimliğin Yeniden Üretilmesinde Türkiye’deki Kırım Tatar Sivil Toplum Kuruluşlarını Rolü

Soru-Cevap

Çay-Kahve Arası 17:15-17:30

4.OTURUM  17:30-18:45

Oturum Bşk. : Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL

Prof. Dr. Halil  BAL- Kırım Türklerinin Sürgün Sebepleri

Zera Bekirova- 18 Mayıs 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü

Prof. Dr. Kemal ÖZCAN- 1944’de Sürgüne Gönderilen Kırım Tatarları Arasından Devlet Eliyle Kırım’a Yerleştirme Politikası

Yard. Doç. Dr. Nilghiun ISMAIL-Some Social and Cultural Aspects About the Romanian Crimean Tatar Community

Soru-Cevap

Akşam Yemeği 19:00

16 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ HALİÇ KONGRE MERKEZİ

5.OTURUM 09:00-10:30

Oturum Başk: Dr. Hüseyin KANSU

Prof. Dr. Ali ARSLAN-İslam Birliği Düşüncesi ve Gaspıralı İsmail Bey

Doç. Dr. İbrahim MARAŞ-İsmail Bey Gaspıralı Öncesi Islah-ı Medâris: HüseyiN Feyizhânî Örneği

Prof. Dr. Tasin GEMİL- Kırım ve Bütün Türk Dünyasının Kaybedilmiş Büyük Bir Şansı: Ismail Gaspıralı Islahatı

Yard. Doç. Dr. Nazım MURADOV-Gaspıralı İsmail Bey’in Stratejik Öngörü ve Hedefleri Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi

Dr. Gülnara Rafikova- Tataristan Cumhuriyeti Milli Arşivi’nde Bulunan İsmail Gaspıralı ve Onun Çevresi İle İlgili Belgeler

Soru-Cevap

Çay-Kahve Arası 10:30-10:45

6.OTURUM 10:45-12:15

Oturum Bşk. : Prof. Dr. Tahsin GEMİL

Prof. Dr. Nedim İPEK- İsmail Bey Gaspıralı ve Göç

Doç. Dr. Eldar Seydametov- İsmail Bey Gaspıralı’nın Göçe Yaklaşımı

Doç. Dr. Ranetta Gafarova-Şefika Sultan Gaspıralı: Türk Dünyasının Kadın Lideri

Doç. Dr. Alime YAYAYEVA- İsmail BeyGaspıralı ve Kadın-Kızların Tahsili

Şengül HABLEMİTOĞLU-İsmail Bey Gaspıralı ve Kadın Hareketine Bakış

Soru-Cevap

Öğle Yemeği 12:15-14:00

7.OTURUM 14:00-15:15

Oturum Bşk. : Doç. Dr. İbrahim MARAŞ

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ-Usul-i Cedid Eğitim Reformunun Kırım Tatar

Doç.Dr. Abdullah AKAT-Müziğine Yansımaları

Dr. Milyausha Gaynanova-İsmail Bey  Gaspıralı’nın Sadri Maksudi’nin Dünya Görüşü Üzerindeki Etkisi

Prof. Dr. Ufuk TAVKUL-İsmail Bey Gaspıralı’nın Yolunda Kafkasyalı Bir Aydın;İsmail Akbay İlk Karaçay-Malkar TürkçesiAlfabe ve          Okuma Kitabının Yazarı

Yrd. Doç. Dr. Gökhan EŞEL-İsmail Bey Gaspıralı’nın Çağdaşı Bir Hukukçu: Abdüssettar Kırımî

Soru-Cevap

Çay-Kahve Arası 15:15-15:30

8.OTURUM 15:30-16:45

Oturum Bşk.: Mehmet Kamil BERSE (Dersaadet Kültür Platformu Başkanı)

Prof. Dr. Diliara Usmanova-Rusya İmparatorluğu Devlet Duması’ndaki Müslüman Grubu ve İsmail Bey Gaspıralı

Doç. Dr. Svetlana Kerimova-İsmail Bey Gaspıralı’nın Hikayeciliği

Doç. Dr. Cavid QASIMOV-Azerbaycan Basınında İsmail Bey  Gaspıralı’nın Vefatı

Yard. Doç. Dr. Ömer KARATAŞ-İsmail Bey Gaspıralı’nın Vefatının Osmanlı Basınına Yansıması

Soru-CevaP

Değerlendirme Oturumu : 17:00 – 18.00

18 MAYIS 1944 KIRIM SÜRGÜNÜ ANMA PROGRAMI 

YER:HALİÇ KONGRE MERKEZİ GALATA SALONU

TARİH: 16 MAYIS 2015 / SAAT: 19.00

PROGRAM AKIŞI

19.00 AÇILIŞ, İSTİKLAL MARŞI, ŞEHİTLERİMİZE DUA VAKFESİ

SÜRGÜNDE YİTİRDİĞİMİZ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KURAN-I

KERİM TİLAVETİ.

19.15 YTB(T.C. YURT DIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI) TARAFINDAN      HAZIRLANAN “18 MAYIS 1944 KIRIM  SÜRGÜNÜ SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI” GÖSTERİMİ.

19.50 PROGRAM AÇILIŞ KONUŞMASI.

20.00 BİLGİLENDİRME VE PROTOKOL KONUŞMALARI

 

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi (15-16 Mayıs 2015)
Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi (15-16 Mayıs 2015)

 

18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü Anma Programı (16 Mayıs 2015)
18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü Anma Programı (16 Mayıs 2015)

 

 PROGRAM AKIŞI

kongre akışı

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı