EĞİTİMGÜNDEM

Eğitim Bir Sen Gaziantep İl Başkanı Gök: “Şube müdürleri haksız kazanç değil, haklarını istemektedirler”


Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Gaziantep il Başkanı Ahmet Gök, Şube Müdürlerinin talep ve mevcut durumlarıyla ilgili açıklama yaparak bir basın bülteni yayımladı.

“ŞUBE MÜDÜRLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM; TALEP VE ÖNERİLER” Başlıklı bültende, “Bazı şube müdürü kardeşlerimizin bize ulaşan serzeniş ve haklı taleplerinin kısa bir değerlendirmesini yapıp kamuoyuyla paylaşma gereği hasıl olmuştur” diyerek şunları dile getirdi.

“Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezimizin de sorunlarını yakinen takip ettiği şube müdürleri, her ne kadar devlet memurları kanununa göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alsa da eğitim öğretimin tam da içinde bulunmaktalar. Bakanlığımızın eğitim ve öğretimle ilgili emir ve politikalarının uygulayıcısı ve takipçisi konumundalar. MEB kadrolarındaki şube müdürlüğüne görevde yükselme yazılı sınavı ve akabinde mülakat süreçleri ile atanmış olan şube müdürleri son yıllarda özlük ve mali haklar yönünden eğitim camiası içinde negatif ayrımcılığa maruz bırakılmış, adeta görmezden gelinmiştir. Bu görmezden gelinme durumu, şube müdürlerinde motivasyon kaybına yol açmakta ve kardeşlerimizin çalışma şevklerini kırmaktadır. Mevcut durumda Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına görevde yükselme şeklinde şube müdürü olarak atanan kardeşlerimizin uzman öğretmenlik unvanı ve bunun getireceği mali haklar elinden alınmış durumdadır. Toplu Sözleşmeler ve Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi çalışmalarda elde edilen kazanımlar Öğretmenler, okul idarecileri ve memur, şef, hizmetli gibi diğer eğitim çalışanlarının elbette hakkıdır. Ancak özlük ve mali haklar kazanma noktasında göz ardı edilmiş olan şube müdürleri de unutulmamalıdır. Bakanlığımızın çıkarmış olduğu 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen ve okul yöneticilerine verilen bazı haklardan şube müdürleri maalesef yararlandırılmamıştır. Anayasamızda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kariyer ve liyakat ilke olarak yer almasına karşın, öğretmen veya okul yöneticiliğinden şube müdürlüğüne kariyer yükselirken özlük ve mali hakların azalması izahı mümkün olmayan bir durumdur. MEB taşra teşkilatında görev ve sorumluluk anlamında üst görevde olanların, alt görevde olanlardan daha düşük ücret alması, Bakanlığımızın teşkilat yapılanmasında adalet karinesine gölge düşürmektedir. Kariyer basamaklarında bir üste çıkmayı başarmış olmalarına karşı özlük hakları her geçen gün geriye giden MEB şube müdürlerinin görevde yükselmelerinin karşılığı eriyen özlük hakları olmamalıdır. Meslek Kanununda yok sayılan, özlük hakları geriye giden şube müdürleri haksız kazanç değil haklarını istemektedirler. Şube Müdürlerinin Öneri ve Taleplerinden Bazıları Şunlardır: Eğitim Öğretim Sınıfında Uzman Öğretmen Unvanı olan Şube Müdürlerine kazanılmış hak olarak özlük ve mali haklarının geri verilmesi, diğer şube müdürlerine de hizmet yılına göre Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Unvanı haklarının verilmesi (Memuriyet veya öğretmenlikte 10 yıllık hizmeti olan öğretmenlere ve şube müdürlerine uzman öğretmenlik, 20 yıllık hizmeti olanlara da başöğretmenlik ünvanı verilmesi), 2. Ek göstergelerinin 4800’e çıkarılması, 3. Özel Hizmet Tazminatının % 240’a çıkartılması, 4. 8000 göstergeli görev tazminatı verilmesi, 5. 2000 gösterge rakamlı makam tazminatı verilmesi, 6. ¼ Derece/Kademe ve haftada en az 30 saat ek ders ücreti verilmesi, 7. Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin şube müdürlerine de verilmesi, 8. Rotasyon uygulamasında aile bütünlüğü, birinci derecede bakmakla yükümlü olduğu kişiler olan ve benzeri geçerli mazereti olanlara mazeret hakkı tanınması, 9. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmede 31 Ağustos, isteğe bağlı yer değiştirmede 30 Eylül tarihinin baz alınması, 10. Rotasyon ve isteğe bağlı atamalarda düzenlemeler yapılması; bu bağlamda her ilde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerin oluşturulması ve böylece herkese il içinde tercih yapabilme şansı verilmesi ve hiçbir surette tercih dışı atama yapılmaması, 11. Şube müdürlerinin ön inceleme, inceleme, soruşturma ve muhakkiklik görevlerinden muaf tutulması/görev verilecekse de müfettişlerde olduğu gibi yolluk ödenmesi, 12. Şube Müdürlerinin isteğe bağlı görevi bırakması durumunda istediği İle ve ilçeye tercihi dikkate alınarak okul veya kurum müdürü olarak atanmasının mevzuata eklenmesi. Milli Eğitim Sisteminin yükünü omuzlayan Şube Müdürlerinin yukarıda belirtilen hususlarda özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu talepler ve öneriler şube müdürleri açısından değerlendirilirken kariyer sistemi çerçevesinde ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve il milli eğitim müdürleri de mutlaka gözetilmelidir.” Dedi.


 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı