Neydek
EKONOMİ

Erenoğlu: Vergi Denetim Kurulu’na sahip çıkılmalıdır

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) 27. Olağan Genel Kurulu’nda aday olan Erhan Erenoğlu, Ankara’da yapılan Genel Kurul sonrasında yaptığı açıklamada, “Türk mali sistemi, kökleri Osmanlı dönemine uzanan derin oligarşik yapıların nüfuz alanları içinde olan sıkıntılar ile mücadele etmektedir” dedi.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) 27. Olağan Genel Kurulu’nda aday olan Erhan Erenoğlu, Ankara’da yapılan Genel Kurul sonrasında yaptığı açıklamada, “Türk mali sistemi, kökleri Osmanlı dönemine uzanan derin oligarşik yapıların nüfuz alanları içinde olan sıkıntılar ile mücadele etmektedir” dedi.

Uzun yıllar borç alınan IMF’ye dikkat çeken Erenoğlu, “Bu yapıların yakın tarihimize kadar IMF Stand-By Protokolleri ile ülkemizin mali sistemini kontrol altında tutma amaçları kamu oyunun bilgisinde olan bir gerçektir.Geçtiğimiz yıllarda mali sistem içinde köklü iki büyük olay yaşanmıştır. Bunlardan biri IMF ile Stand-By anlaşmalarının sonlandırılması, diğeri ise Türk Denetim sistemindeki en köklü reformlarından biri olan Vergi Denetim birimin kurulmasıdır” ifadelerini kullandı.

IMF İLE BAĞ KESİLİNCE GEZİ EYLEMLERİ BAŞLADI

Erenoğlu, “IMF Stand-By anlaşmaları ile bağımızın kesilmesi ekonomik bağımsızlığımız açısından son derece önemli olan en büyük adım olmuştur. Hatırlanacak olursa son dilim borcun ödenmesi akabinde Türkiye’de Gezi  eylemleri başlamıştı. Adeta ekonomik bağımsızlığımıza giden son adıma karşı uluslararası küresel Lejyonerita harekete geçmişti.”

VDK’NIN BAŞARISI GÖLGELENMEYE ÇALIŞILIYOR

Erenoğlu, “2011 yazında IMF ile bağlarımızın kesilmesi arefesinde aynı zamanlarda eş güdüm halinde 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türk Denetim Sisteminin en köklü Reformu olan Vergi denetiminde tek çatı formülü ile Vergi Denetim Kurulu kuruldu. Oldukça verimli ve başarılı olarak faaliyete başlayan denetim kurulu zaman içinde tekrar oligarşik yapıların nüfuz ve etki alanlarına açık bir hale geldi. Tek çatının başarısının bürokratik engeller ile gölgelenmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.”

“VERGİ DENETİM KURULU’NA SAHİP ÇIKILMALIDIR”

Erenoğlu, “Mili ve Yerli denetim kurulunun kuruluş felsefesi, mali sistemin içindeki oligarşik  güç yapılarının mali sistem içine nüfuz etmelerini engellemektir. Bu anlamda kısmide olsa bir başarı sağlanmıştır. Ancak denetim kurulunun alfabetik grup modeli şeklindeki idari örgüt yapısı ne yazık ki vergi denetim kurulunun kuruluş felsefesini zedeleyen, zaafiyet doğuran en temel hal olmaya başlamıştır. Bu anlamda vergi denetim kurulunun yeniden yapılandırılmasında kuruluş felsefesine özgün bir şekilde güçlendirilmesi ve gerçek anlamda tek çatı fonksiyonuna kavuşturulması gerekmektedir.”

“VERGİ DENETİM KURULUNDA YAPILACAK REFORMA DİKKAT EDİLMELİDİR.”

Erenoğlu, “Vergi Denetim Kurulunun kuruluş felsefesini ortadan kaldıracak şekilde reforma tabi tutulma düşüncesi Mali Sistemimiz içindeki oligarşik güç yapılarının mali sistemin içinde yeniden daha güçlü şekilde güç kazanmasına yol açacak zaafiyet doğurur. Bu anlamda yapılacak reformun kurulun kuruluş felsefesine özgün bir reform olması önemlidir.”

OLİGARŞİK VESAYET YAPILARI KIRILMALI

Erenoğlu, “Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde devletin yeni yönetim sisteminin inşasında oligarşik vesayet yapılarının kırılması için devletin icracı bakanlıkları ile aynı kamusal görev fonksiyonuna sahip birimleri bir araya getirilmelidir. Ekonomi politikası ile maliye politikası bir birini tamamlayan politikalardır. Bu anlamda bu iki bakanlığın tek çatı altında toplanması tartışılmalıdır. Ekonomi politikası ile ekonomi politikasının içinde yer alan maliye politikası da eşgüdüm halinde etkin hızlı yönetim ile gereksiz bürokratik zaman kaybının önüne geçileceğini düşünmekteyiz.”

Özgür Kubuş ve Erhan Erenoğlu’nun genel başkanlık için aday olduğu kurulda, oyların çoğunluğunu alan Özgür Kubuş, VMD Genel Başkanı seçildi.

Times of Turkey

Times of Turkey

Yorum Ekle

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 Neydek